Category Archives: CƠ HỘI VIỆC LÀM

[KT091014] TUYỂN DỤNG KỸ SƯ VẬN HÀNH MÁY NC LÀM VIỆC TẠI SHIZUOKA

[KT091014] TUYỂN DỤNG KỸ SƯ VẬN HÀNH MÁY NC

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 1. Trụ sở chính: Fuji, tỉnh Shizuoka 2. Thời gian hoạt động: Công ty đã thành lập và đi vào hoạt động 45 năm 3. Lĩnh vực hoạt động ・Thiết kế và sản xuất máy công nghiệp ・Sản xuất Máy sản xuất giấy,máy vận chuyển và phân loại gỗ vụn […]

[KT260913] TUYỂN DỤNG KỸ SƯ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC – ĐỒ HỌA CG LÀM VIỆC TẠI TOKYO

TUYỂN DỤNG KỸ SƯ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC - ĐỒ HỌA CG LÀM VIỆC TẠI TOKYO

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 1. Trụ sở chính: Tokyo 2. Thời gian hoạt động: Công ty đã thành lập và đi vào hoạt động 10 năm 3. Lĩnh vực hoạt động ・Quản lý văn phòng về thiết kế, kiến trúc ・Lập kế hoạch thiết kế, quản lý, tư vấn xây dựng công trình ・Dịch […]

[KT060910] TUYỂN DỤNG KỸ SƯ THIẾT KẾ NHÀ MÁY LÀM VIỆC TẠI TOKYO

Tuyển dụng kỹ sư thiết kế nhà máy làm việc tại Tokyo

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 1. Trụ sở chính: Tokyo 2. Thời gian hoạt động: Công ty đã thành lập và đi vào hoạt động gần 20 năm II. THÔNG TIN TUYỂN DỤNG STT HẠNG MỤC NỘI DUNG 1 Số lượng tuyển 2 người 2 Địa điểm làm việc Tokyo 3 Ngành nghề xin visa […]

[KT150703] TUYỂN DỤNG LẬP TRÌNH VIÊN CAD/CAM LÀM VIỆC TẠI TOCHIGI

TUYỂN DỤNG LẬP TRÌNH VIÊN CAD/CAM LÀM VIỆC TẠI TOCHIGI

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 1. Trụ sở chính: Tochigi 2. Vốn: 100 triệu yên 3. Số lượng nhân viên: 91 người 4. Thời gian hoạt động: Công ty đã thành lập và đi vào hoạt động gần 30 năm II. THÔNG TIN TUYỂN DỤNG STT Hạng mục Nội dung 1 Số lượng tuyển 2 […]

[KT090809] TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN BÁN HÀNG LĨNH VỰC CƠ KHÍ LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN BÁN HÀNG LĨNH VỰC CƠ KHÍ LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 1. Trụ sở chính: Hyogo 2. Vốn điều lệ: 99 triệu yên 3. Số lượng nhân viên: 270 người 4. Thời gian hoạt động: Hơn 30 năm II. THÔNG TIN TUYỂN DỤNG STT Hạng mục Nội dung 1 Số lượng tuyển 2 người 2 Địa điểm làm việc Kobe, Hyogo […]

[KT020808] TUYỂN DỤNG KỸ SƯ CƠ KHÍ LÀM VIỆC TẠI IBARAKI

TUYỂN DỤNG KỸ SƯ CƠ KHÍ LÀM VIỆC TẠI IBARAKI

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 1. Trụ sở chính: Ibaraki 2. Vốn: 10,000,000 Yen 3. Số lượng nhân viên: 115 người 4. Thời gian hoạt động: Công ty đã thành lập và đi vào hoạt động hơn 30 năm II. THÔNG TIN TUYỂN DỤNG STT Hạng mục Nội dung 1 Số lượng tuyển 2 người […]

[KT300707] TUYỂN DỤNG KỸ SƯ THIẾT KẾ CƠ KHÍ LÀM VIỆC TẠI AICHI

TUYỂN DỤNG KỸ SƯ THIẾT KẾ CƠ KHÍ LÀM VIỆC TẠI AICHI

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 1. Trụ sở chính: Aichi 2. Vốn: 22,800 triệu JPY 3. Số lượng nhân viên: 19,390 người 4. Thời gian hoạt động: Công ty đã thành lập và đi vào hoạt động hơn 70 năm II. THÔNG TIN TUYỂN DỤNG STT Hạng mục Nội dung 1 Số lượng tuyển 1 […]

[KT300706] TUYỂN DỤNG KỸ SƯ THIẾT KẾ ĐIỆN LÀM VIỆC TẠI AICHI

TUYỂN DỤNG KỸ SƯ THIẾT KẾ ĐIỆN LÀM VIỆC TẠI AICHI
[ĐÃ PV] I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 1. Trụ sở chính: Aichi 2. Vốn: 22,800 triệu JPY 3. Số lượng nhân viên: 19,390 người 4. Thời gian hoạt động: Công ty đã thành lập và đi vào hoạt động hơn 70 năm II. THÔNG TIN TUYỂN DỤNG STT Hạng mục Nội dung 1 Số lượng […]

[KT300705] TUYỂN DỤNG KỸ SƯ QUẢN LÝ DỰ ÁN LÀM VIỆC TẠI TOKYO

TUYỂN DỤNG KỸ SƯ QUẢN LÝ DỰ ÁN LÀM VIỆC TẠI TOKYO

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 1. Trụ sở chính: Osaka 2. Vốn: 20 triệu yên 3. Số lượng nhân viên: 45 người 4. Thời gian hoạt động: Công ty đã thành lập và đi vào hoạt động hơn 30 năm II. THÔNG TIN TUYỂN DỤNG STT Hạng mục Nội dung 1 Số lượng tuyển 1 […]

[KT300704] TUYỂN DỤNG KỸ SƯ HỆ THỐNG LÀM VIỆC TẠI HIROSHIMA

TUYỂN DỤNG KỸ SƯ HỆ THỐNG LÀM VIỆC TẠI HIROSHIMA

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 1. Trụ sở chính: Hiroshima 2. Vốn: 456.6 triệu yên 3. Số lượng nhân viên: 162 người 4. Thời gian hoạt động: Công ty đã thành lập và đi vào hoạt động gần 40 năm II. THÔNG TIN TUYỂN DỤNG STT Hạng mục Nội dung 1 Số lượng tuyển 3 […]