Contact

EN

Hà Nội branch
Address: 12Ath floow, CMC Tower, Duy Tan, Cau Giay, Ha Noi.
Address 2:  A1/D21 Building, 11th Alley, Duy Tan street, Cau Giay, Hanoi.
Điện thoại: (04)37.955.846
Email: info@duhocvietnhat.com

Hải Phòng branch
Address: 3rd floor, Sholega building Lach Tray street, Ngo Quyen, Hai Phong.
Điện thoại: (031)3.833.113
Email: tranha@jellyfish-vn.com

Huế branch 
Address: 5th floor, Techcombank building – 24 Ly Thuong Kiet street, Hue
Điện thoại: 0543.933.774
Email: hue@jellyfish.edu.vn

Da Nang branch
Address: 3rd building, Thu Dung plaza building, Nguyen Van Linhstreet, Hai Chau District, Da Nang.
Điện thoại: (0511)3.656.205
Email: hongduyen@jellyfish-vn.com

Hồ Chí Minh branch
Address: 4th floor, MB Bank building – 538 CachMangThang Tam street, Dist. 3rd,, HCM city
Điện thoại: (08) 39930988
Email: huongtrinh@jellyfish.edu.vn